Ons zorgt

Contact
"ONS-Zorgt voor een veilige ontwikkelomgeving dichtbij de belevingswereld van een kind"

Over ONS

ONS is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen met omgangsproblemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan stoornissen in het autistisch spectrum, AD(H)D, MCDD en aanverwante aandoeningen. ONS is een jonge, enthousiaste en ambitieuze instelling, die in 2011 is opgericht, met als werkgebied Noord-Brabant. Bij ONS staat het kind centraal en niet zijn of haar stoornis. De ontwikkelingslijn-, en toekomstperspectief van een kind zijn uitgangspunt van onze zorgverlening.


Samenwerking

ONS-Zorgt heeft een samenwerkingsverband met verschillende SBO en cluster 4-scholen van de Aloysiusstichting in Noord-Brabant. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn tussen de visie en werkwijze van school en de begeleiding van ONS. Groot voordeel hiervan is dat de overgang soepel verloopt en dat een kind zich eerder veilig en vertrouwd voelt.


Wij hechten veel waarde aan goede communicatie tussen alle betrokkenen. De doelen die op school gesteld zijn, kunnen na school bij ONS voortgezet worden. Zo werkt een kind gedurende een hele dag, op eenzelfde manier, aan dezelfde doelen. Dit is voor een kind duidelijkheid en overzichtelijk.


Werkwijze

Bij ONS gaan we ervan uit dat het 'anders zijn' van een kind, met het - vaak storende - gedrag dat het vertoont, voortkomt uit onvermogen. Wij zoeken naar mogelijkheden. We werken vanuit een positieve en consequente benadering: we benoemen wat er goed gaat en prijzen gewenst gedrag.


Nadat een kind bij ONS is aangemeld, vindt er een intakegesprek plaats. Onderwerp van dit gesprek zijn de specifieke kenmerken en behoeften van het kind. Met toestemming van de ouder(s) stemmen we de begeleidingsdoelen van school en ONS op elkaar af. Daardoor kan een doorgaande lijn in de begeleiding ontstaan.


Na een observatieperiode van zes weken stellen we een zorgplan op. Dit bevat de individuele doelen en werkwijzen voor het kind. Na goedkeuring van het zorgplan sturen de ouders het ondertekend retour. Na zes maanden (indien gewenst eerder) vindt het eerste evaluatiegesprek plaats. Zo nodig passen we in goed overleg de begeleidingsdoelen en/of aanpak aan.


Dienstverlening

ONS dienstenaanbod bestaat uit:

  • Gespecialiseerde groepsbegeleiding (SO & VSO)
  • Individuele begeleiding
  • Ambulante gezinsbegeleiding
  • Onderwijs Zorg Arrangementen (crisisopvang voor thuiszitters)
  • Trainingen (TOM-training, SOVA, weerbaarheid, REM-weg, psycho-educatie, brain blocks)
  • Weekendopvang / logeren
  • Avisering en consultatie regulier onderwijs
  • Gespecialiseerde zwemles

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ONS!

Contactgegevens van ONS

ONS - hoofdkantoor

Voor meer informatie en/of aanmelden: Floor Timmermans (floor@ons-zorgt.nl) / 0652362010
Postbus 6525
5600 HM Eindhoven
0402870021
info@ons-zorgt.nl


ONS - Koenraadlaankinderen van 4 t/m 9 jaar (samenwerking SO de Rungraaf)

Vestigingscoordinator: Whitley Groenen (whitley@ons-zorgt.nl) / 0650432411
Koenraadlaan 102
5651 EZ Eindhoven
040 2870770
koenraadlaan@ons-zorgt.nl


ONS - Leuvenlaankinderen van 8 t/m 13 jaar (samenwerking SO de Rungraaf)

Vestigingscoordinator: Hanneke Peskens (hanneke@ons-zorgt.nl) / 0645085257
Leuvenlaan 23
5625 WE Eindhoven
040 287 00 72
leuvenlaan@ons-zorgt.nl


ONS - Strausslaanjongeren van 12 t/m 18 jaar (samenwerking VSO de Korenaer)

Vestigingscoordinator: Harald Bloks (harald@ons-zorgt.nl)
Strausslaan 1
5653 AJ Eindhoven
040 287 00 77
strausslaan@ons-zorgt.nl


ONS - Vlokhovensewegkinderen van 4 t/m 13 jaar (externe scholen)

Vestigingscoordinator: Jeske Visser / 0645085257
Vlokhovenseweg 41
5625 WT Eindhoven
040 287 00 77
Vlokhovenseweg@ons-zorgt.nl


ONS - Kanunnikensvenkinderen van 4 t/m 13 jaar (samenwerking SBO Reis van Brandaan)

Vestigingscoordinator: Eef Loos (eef@ons-zorgt.nl) / 0615513585
Kanunnikensven 1
5646 JD Eindhoven
040 287 00 52
kanunnikensven@ons-zorgt.nl


ONS - Kronehoefstraatkinderen van 4 t/m 13 jaar (samenwerking SBO Reis van Brandaan)

Vestigingscoordinator: Lotte Bunschoten (Lotte@ons-zorgt.nl) / 0615513585
Kronehoefstraat 30a
5622 JC Eindhoven
040 287 00 52
kanunnikensven@ons-zorgt.nl